Yayınlar

Kisisel Verileri Koruma Kurulu Ilke Karari (31.05.2018 Tarih ve 2018/63 Sayili)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesikonulu ilke kararı, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

bulten_kisisel-verileri-koruma-kurulu-31-mayis-2018-tarihli-ilke-karari