Yayınlar

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bülten

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.  Değişikliklere ilişkin bilgilendirmemizi ekte dikkatlerinize sunarız.
 

KKHukuk_Ozet Bulten_Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun