Duyurular

2 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ ile Mal ve Hizmet Tedarikine İlişkin Bazı Oranların Değişimi

2 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 48,00; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe erişmek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240102-3.pdf