Yayınlar

2018 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

01.01.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb.) ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvuru dava şartı olarak getirilmiştir. Bu kapsamda hazırladığımız, 2018 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hakkındaki bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_2018-yili-arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesi