Yayınlar

2018 Yılı İdari Para Cezaları ve Asgari Ücretler

Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar, 29.12.2017 tarihli ve 30285 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) ile 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen oranda arttırılacaktır.

İşbu bültende sırasıyla;

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,
ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,
iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları ve
iv. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin

2018 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_2018-yili-calisma-hayatina-iliskin-idari-para-cezalari-ve-asgari-ucretler