Yayınlar

7251 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Değişiklikler

7251 sayılı Torba Yasa ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Sigortacılık Kanunu’na getirilen değişiklikler ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_7251 Sayili Kanun ile Getirilen Degisiklikler