Yayınlar

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında İş Hukukuna İlişkin Değişiklikler

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un iş hukukuna ilişkin çeşitli düzenlemeler içeren maddelerine ilişkin değerlendirmelerimiz ekteki bültenimizde dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_7252 sayili Kanunun Is Hukukuna Iliskin Getirdigi Degisiklikler