Yayınlar

Covid-19 Kapsamında Adliyelerde Alınan Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birtakım tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 2020/9350 sayılı yazısı ile;

1. Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek amacı ile günlük Nöbetçi Mahkeme uygulamasının yeterli olacağı,
2. Acil işlerin şimdilik 04/05/2020 tarihine kadar olanlarının ilgili Mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz olarak yapılması,
3. 07/04/2020 tarihinden itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin, hakim ya da mahkeme başkanınca duruşma ertelemeleri için çalıştırılmaları dışında fiilen açıkça bulundurulmaması hususları belirtilmiştir.

Ayrıca, acil işlerle ilgili talepler için de UYAP evrak kayıtları dikkate alınarak;

1. Mesai saatleri içerisinde Nöbetçi Mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yerine getirilmesi,
2. Mesai saatleri sonrasında da yakalama nöbet çizelgeleri aynen devam edeceğinden, nöbet çizelgesindeki hakim ve nöbetçi personeller ile birlikte nöbet işlemlerinin yürütülmesi,
3. Şartlı tahliye ve diğer gelebilecek acil işlerin de Nöbetçi Mahkeme ya da hakim tarafından karara bağlanması,
4. UYAP kayıtlarının yeterli bulunmaması halinde taranmamış evrak için Nöbetçi Mahkemenin ilgili Mahkeme ile iletişime geçerek belgeleri temin etmesi sureti ile işlemleri yapması hususları arz edilmiştir.