Yayınlar

Anayasa Mahkemesi 2019/20473 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik şikâyet hakkında etkili ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin verdiği 2019/20473 numaralı Kararı (“Karar”), 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’a ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM_Kisisel Verilerin Hukuka Aykiri Ele Gecirilmesi_Bilgi Notu