Yayınlar

Anayasa Mahkemesinin 2019/10802 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin işçilik alacağı nedeniyle açılan davaların aynı maddi olaya dayanılarak açılan başka davalarda verilen kararlardan aksi bir sonuca ulaşılarak reddedilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine, yargısal sürecin uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin 2019/10802 başvuru numaralı 07.12.2022 tarihli kararı 07 Mart 2023 tarihli 32125 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar hakkında hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgi Notunu görmek için tıklayınız.