Yayınlar

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi Dair Kararlar Bilgilendirme Notu

Türk Ticaret Kanunu’nun 398. Maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar, 26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ı değiştirerek 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmaktadır.

Karar içeriğine ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_BilgiNotu_BağımsızDenetimeTabiŞirketlerTablo_01122022