Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hakkında Bilgi Notu

2024 yılı ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamında ve kriterlerde değişiklikler yapıldı. 8313 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikleri öne çıkaran özet tabloyu bilginize sunarız.

İlgili özet tabloya erişim için tıklayınız.