Yayınlar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu”nu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bakımından incelediğimiz bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

yeniden-yapilandirma_7020s_-k