Duyurular

Borç Yapılandırma Paketi

Bir süredir beklenen ve kamuoyunda “borç yapılandırma paketi” olarak adlandırılan 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacaklara, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere, matrah artırımına ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler içermektedir.

Ayrıntıları Kanun’da yer almakla birlikte Kanun’da başvuru ve son ödeme süreleri öngörülmektedir.

Kanun metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf  adresinden erişebilirsiniz.