Duyurular

Çek İbraz Sürelerine İlişkin Yasal Düzenleme

Koronavirüs pandemisi (COVID-19) sebebiyle ülke genelinde getirilen tedbir ve kısıtlamalar doğrultusunda, ibraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/05/2021 tarihleri arasına (bu tarihler de dâhil) denk gelen çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 01/06/2021 tarihinden sonra ancak kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebileceği düzenlenmişti.

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Eklenen Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile çeklerin ibraz sürelerinin ertelenmesine ilişkin Kanun ile getirilmiş olan düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

KKHukuk_7226 sayılı kanun gecici madde 3 Teblig_Bilgi Notu