Duyurular

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber

Kişisel Verileri Koruma Kurumu kamuoyunun görüşüne açtığı taslaktan sonra Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’in son halini bugün internet sitesinde yayımladı.

Kurum tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı’ndan farklı olarak bugün yayımlanan Rehber ile aşağıdaki eklemelerin yapıldığı görülmüştür.

Rehber’de ürün ve hizmetin hitap edeceği kitlenin çocuklar olması halinde çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, çocukların algı düzeyine uygun bilgilendirici metinler hazırlanması, gerekirse resim ve görsel efektlerle desteklenen daha anlaşılır, sade ve açık bir dil kullanılması gerektiği düzenlenmiştir.

Taslak Rehber’de yer alan “Zorunlu Çerezler” başlığı altına “Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacak olup bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmamalıdırlar.” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca, Taslak’tan ayrı olarak Rehber’de “Yurtdışına Aktarım” başlığı altında yurtdışına veri aktarım gerektiren çerezlere yer verilmiştir. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren internet sitelerinin yurt dışında yerleşik birtakım şirketler vasıtasıyla çerez kullandığı ve bu çerezler aracılığıyla yurt dışına veri aktarımı faaliyeti gerçekleştirdiği durumlarda, bu veri aktarım faaliyetinin 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesindeki şartlara uygun şekilde yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Rehber’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7353/Cerez-Uygulamalari-Hakkinda-Rehber