ÇALIŞMA ALANLARI

Rekabet Hukuku

Dağıtım Hukuku

Ticari Sözleşmeler

Ticari Dava Takibi

ÜYELİKLER VE MESLEKİ FAALİYETLER

İstanbul Barosu

“Getting The Deal Through”- Türkiye Franchise Uzmanı

International Distribution Institute (Uluslararası Dağıtım Enstitüsü) üyesi ve Türkiye Franchising Uzmanı

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Üyesi

DENEYİM

PwC (Hukuk Hizmetleri Kıdemli Avukat, 2001-2004)

EĞİTİM

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doktora, 2014

Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2001

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2000

YAYINLAR

Kitaplar

 • Av. Dr. Tennur Koyuncuoğlu, Av. Dr.Hikmet Koyuncuoğlu, Av. Ömrüncegül Koyuncuuoğlu, “Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi (Novatio-Yenileme) – Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları ile Birlikte”, Seçkin, İstanbul, 2017
 • Dr. Tennur Koyuncuoğlu, Dr. Hikmet Koyuncuoğlu, “Hukuksal Koruma Sigortası”, Seçkin, İstanbul, 2015
 • Hikmet Koyuncuoğlu, “Değişen Finansal Kiralama Mevzuatı Işığında Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi”, On İki Levha, İstanbul, 2015

Makaleler

 • Hikmet Koyuncuoğlu/Başak Doğan, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Gerçekleştirilen Değişikliklerin Rekabet İhlalinden Doğan Özel Hukuk Davalarına Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi”, Lexpera Blog, 03.07.2020
 • Hikmet Koyuncuoğlu/Melis Ulusel, “Rekabet Kurulu’nun On İki Banka Aleyhine Verdiği Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Kabulü ve Danıştay 13. Dairesi Tarafından Verilen Kararın ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 31, 2019, s. 581-594.
 • Hikmet Koyuncuoğlu/Başak Doğan, “Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim? (Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Coty Kararı Temelinde Bir Değerlendirme)”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 54, 2018, s. 337-364.
 • Hikmet Koyuncuoğlu, “Çocukların Cinsel Erginlik Yaşı Üzerinden Toplumsal Gerçeğe Uygun Hukuk Tartışması”, İstanbul Barosu Dergisi, Sayı:91, Ocak-Şubat 2017, s.241-248
 • Hikmet Koyuncuoğlu, “Franchise Alanın Denkleştirme İsteminin (Portföy Tazminatı) Türk Ticaret Kanunu Madde 122 Hükmü Karşısında Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:14, Sayı: 164, Ağustos 2016, s.4297-4308
 • Hikmet Koyuncuoğlu, “Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Düzenlemeleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 111, Mart-Nisan 2014, s.447-456
 • Hikmet Koyuncuğlu, “Rekabet Kurulu’nun Bankalara Verdiği Kartel Cezası ve Tüketiciler”, İstanbul Barosu Dergisi Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, Cilt: 88, Özel Say:1, 2014, s.223-228
 • Hikmet Koyuncuoğlu/Zeynep Özkul, “Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Düzenlemesi ve Tüketici Hukuku”, İstanbul Barosu Dergisi Tüketici Hakları ve Rekabet Özel Sayısı, Cilt: 88, Özel Sayı:1, 2014, s.211-222

DİLLER

İngilizce, Almanca, İtalyanca

Dr. Hikmet Koyuncuoğlu

ORTAK & AVUKAT