Yayınlar

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (Yönetmelik) 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte 19 Ocak 2013 yılında yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_e-tebligat yonetmeligi