Yayınlar

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasını öngören Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Şubat 2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KK Hukuk_ Elektronik Ticarette Guven Damgasi Hakkinda Tebligde Degisiklik hakkında bilgi notu