Yayınlar

Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

07 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na değerli konut vergisi eklenerek yürürlüğe girmiştir.

Getirilen değişikliklere ilişkin açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_Degerli Konut Vergisi