Birleşme ve devralma işlemleri konusunda deneyimli avukatlarımız bu alandaki bilgi ve kısıtlı zaman içerisinde yoğun çalışmaya dayalı tecrübeleri ile, pek çok sektörde yerel ve uluslararası düzeyde birleşme ve devralmaları planlama ve yürürlüğe koyma konusunda hukuki destek vermektedirler. En karmaşık işlemlerde dahi multi-disipliner yaklaşımımız ve tecrübemiz ile, stratejik ve finansal alıcılar ve satıcılar, özel sermaye fonları ve finans kuruluşları dâhil olmak üzere her türlü birleşme ve devralma tarafını temsil ettiğimiz projelerde, şirket, işletme, üretim faaliyeti ve malvarlığı devir ve alım işlemlerini yürütmekteyiz.

Bu alanda verdiğimiz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Hem alıcı hem satıcı tarafında hukuki ön inceleme (due diligence) yapılması
  • İşleme özgü sözleşmelerin (hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, varlık devri sözleşmesi, mutabakat zaptı, niyet mektubu, hisse rehin sözleşmesi, yediemin sözleşmesi vb.) düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
  • Kamu ve özel şirket alım ve satım işlemlerinde danışmanlık verilmesi
  • Stratejik işbirliklerinin ve ortak girişimlerin kurulması
  • Özel sermaye yatırımlarında danışmanlık sağlanması