Büromuz iş hukuku alanında, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlara deneyimli avukatları ve bu alandaki uzun yıllara dayalı tecrübesi ile kapsamlı ve süreç odaklı hukuksal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, uyarlanması, müzakere edilmesi
  • İşyeri yönetmeliklerinin ve çalışan politikalarının düzenlenmesi, uyarlanması
  • Üst düzey çalışanların menfaat paketlerinin tasarlanması, hisse senedi opsiyon planlarının (stock option plans) uygulanması
  • İş sözleşmelerinin feshinde hukuksal danışmanlık verilmesi
  • İş, işçi ve işyeri devirlerinde hukuksal danışmanlık verilmesi
  • Güncel gelişmelerin takibi, işyerlerine adaptasyonu ile konu odaklı eğitimlerin verilmesi
  • Denetim ve uyum hizmetlerinin sunulması
  • Bireysel veya toplu iş davalarının takibi
  • Toplu iş sözleşmelerinin müzakeresinde hukuksal danışmanlık verilmesi
  • Alt işveren, geçici işçilik, uzaktan çalışma, kısmi çalışma gibi esnek çalışma tür ve modellerinin işyerine ve ihtiyaca özgü tasarlanmasında hukuksal danışmanlık verilmesi