Koyuncuoğlu & Köksal, ticari şirketlerin marka imajını korumak, ulusal ve uluslararası platformda marka değerlerinin hukuksal olarak oluşturulmasını ve tescil edilmesini sağlamak, marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarına karşı kötü niyetli müdahaleleri önlemek gibi amaçlarla, Marka ve Patent Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine güvenilir hukuksal destek sunmaktadır.

Bu kapsamda, Koyuncuoğlu & Köksal aşağıdaki konularda hukuksal hizmet sunmaktadır:

  • Kurumsal marka imajının oluşturulması, marka ve patent portföylerinin yönetimi ve Marka ve Patent Hukuku konularında düzenli danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarının tescil başvurusu sürecinin başlangıcından itibaren gerekli yönlendirmenin sağlanması ve 3.kişi kurum/kuruluşlar ile ilişkileri yürüterek tescile dayalı hak sahipliği tesis edilmesi
  • Tescilli hakların tescil devamlılığının sağlanması ve yönetimi,
  • Marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarına ilişkin satın alma, lisans verme/alma, devir ve temlik sözleşmelerinin hazırlanması, ilgili yasal süreçlerin takibi
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklilikleri hakkında düzenli bilgilendirme ve kişiye özel yol haritaları belirlenmesi
  • Tescilli marka, endüstriyel tasarım ve patent haklarının 3.kişilerce ihlali halinde, ihlalin sonlandırılması ve tazminat talepli uyuşmazlıkların takibi
  • Marka ve patent hakkı ihlallerinin aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiği durumlarda, ayrıca haksız rekabet davalarının takibi
  • E-ticaret, franchise sözleşmeleri, ticari sırların korunması, bilgisayar yazılımları ve veri tabanları, yayın ve medya gibi alanlarda sektörlere özgü danışmanlık hizmetleri