Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu rekabet hukuku alanında deneyimli avukatları ve bu alandaki uzun yıllara dayalı ayırt edici bilgi ve tecrübesi ile müvekkillerine rekabet hukukuna ilişkin danışmanlık vermektedir.

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu, duruma özel, müvekkil odaklı ve yenilikçi çözümler sunarak, rekabet hukuku alanında özellikle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır:

 • Rekabet Kurulu Soruşturmaları; Rekabet Kurulu soruşturmasına konu teşebbüsün menfaatlerini korumak amacıyla gerekli dilekçelerin ve belgelerin hazırlanarak Rekabet Kurulu’na sunulması, sözlü savunma toplantısı dâhil olmak üzere Rekabet Kurulu önündeki savunmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, soruşturmanın etkin biçimde takibinin sağlanması
 • Rekabet Hukuku Uyum Programı; Müvekkillerin faaliyet ve uygulamalarının denetlenmesi, sözleşmelerin ve diğer önemli belgelerin incelenmesi, mülakatlar yapılması, rekabet hukuku eğitimlerinin verilmesi ve rekabet hukuku uyum kılavuzlarının oluşturulması
 • Birleşme & Devralma (Yoğunlaşma) Kontrolü; Rekabet Kurulu’na yapılacak birleşme & devralma bildirimlerinde hukuki destek sağlanması ve söz konusu işlemin rekabet riskleri hakkında görüş verilmesi
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması; hukuka uygun uygulamaların oluşturulması konusunda danışmanlık verilmesi, muhtemel rekabete aykırı davranış ve eylemlere karşı alternatif çözümlerin geliştirilmesi, Rekabet Kurulu soruşturmaları sırasında hukuki destek verilmesi
 • Özel Hukuk Davaları; Rekabet ihlalleri halinde teşebbüslerin zararlarının tazmini için yetkili mahkemeler önünde açılan özel hukuk davalarında avukatlık hizmeti verilmesi
 • Dağıtım sözleşmelerinin (münhasır ve seçici dağıtım, franchise, bayilik, acentelik) ve rakipler arasındaki anlaşmaların (yatay anlaşmalar) düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
 • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurularında hukuki destek verilmesi
 • Rekabet Kurulu tarafından yapılan yerinde incelemelere kurumsal hazırlık amaçlı eğitimlerin verilmesi, baskın senaryoları üzerine çalışılması ve yerinde incelemeler esnasında destek sağlanması
 • Pişmanlık başvurularında danışmanlık verilmesi.
 • Sektör ve/veya müvekkil odaklı rekabet hukuku eğitim ve seminerlerinin düzenlenmesi
 • Rekabet hukuku bağlamında devlet destekleri ile ilgili danışmanlık verilmesi