Büromuz, müvekkillerimizin faaliyetlerinin mevzuata uyumluluğunu sağlamak, muhtemel riskleri tespit etmek ve olası ihlallere karşın oluşabilecek zararları asgari seviyeye indirmek maksadıyla geniş bir hukuksal perspektiften danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen yasalara uyumluluk programımız, özellikle şu konuları içermektedir:

 • Muhtemel sorunların ve hukuka aykırılıkların tespiti amacıyla şirket içi soruşturma ve hukuksal incelemelerin gerçekleştirilmesi
 • Gelecekte doğabilecek sorumlulukları engellemek için ilgili alanlarda eğitimlerin verilmesi
 • Şirket politikalarını ve uygulamalarını geliştirmek ve/veya değiştirmek için hukuksal görüş verilmesi
 • Uyum programının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda hukuksal destek verilmesi (Örneğin; gerekli şirket içi belgelerin hazırlanması veya yeniden düzenlenmesi, kurum içi veya yasal onayların alınması, yeniden yapılandırılma yöntemlerinin uygulanması, gerekli sözleşmelerin düzenlenmesi)

Yasalara uyumluluk konusunda danışmanlık verdiğimiz başlıca alanlar şunlardır:

 • Türk Ticaret Kanunu
 • Türk Borçlar Kanunu
 • Rekabet Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Çevre Hukuku
 • Tüketici Hukuku