Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin yeniden yapılandırma süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına:

  • Müvekkilin ihtiyaçları doğrultusunda işletmenin etkinliğini artıracak alternatif hukuki yapıların geliştirilmesi
  • Tam ve kısmî bölünme, birleşme, tür değiştirme, hisse ve/veya varlık devri, sermaye artırımı veya azaltımı, tasfiye ve diğer yapılandırma alternatiflerinin analiz edilmesi ve uygulanması
  • Borçların yapılandırılması ve ertelenmesi
  • Yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi, borca batıklık ve iflas konularında genel danışmanlık sağlanması
  • İflas davalarının takibi yapılması konularında hizmet vermektedir.