Yayınlar

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“Kanun”) ilk defa tasarruf finansman sözleşmeleri ve faaliyetleri tanımlanmış, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu 15 03 2021