Yayınlar

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Covid-19 Pandemisine Bağlı Olarak Aldığı 29.05.2020 Tarihli Kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 29 Mayıs 2020 tarihli kararı ile Covid-19 pandemisi ardından yargısal faaliyetleri kapsayan eylem planınına ilişkin hazırladığımız çalışmamız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Covid 19_Yargisal Faaliyetlere Iliskin Eylem Plani