Yayınlar

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun

5 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun” (“Torba Kanun”) ile başta 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu olmak üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu dahil çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Torba Kanun’da yer alan ve ağırlıklı olarak avukatlık-arabuluculuk pratiğini ilgilendiren önemli değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu bilgilerinize sunarız.

Görüntülemek için tıklayınız.