Yayınlar

İflasın Ertelenmesi Prosedürü’nde 6728 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

“İflasın Ertelenmesi Prosedürü” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre hazırladığımız “İflasın Ertelenmesi Prosedürü” bültenimiz ektedir.

iflasin-ertelenmesi-6728-sayili-kanun-hk-bulten