Yayınlar

işisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/07/2020 Tarih ve 2020/559 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/07/2020 tarih ve 2020/559 sayılı kararı kapsamında kişisel verilerin yurtdışına aktarımı meselesini değerlendirdiğimiz bilgi notumuz aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Kisisel Verileri Koruma Kurulu_2020-559_Bilgi Notu_KKHukuk