Duyurular

İşverenin Fesih Yasağı, Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışmaya İlişkin Sürelerin Uzatılması

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (“3134 sayılı Karar”) ile 22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (“3135 sayılı Karar”), 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda; kısa çalışma ödeneğinin süresi 31/10/2020 tarihinden itibaren iki ay süre ile 31/12/2020 tarihine kadar, iş sözleşmelerinin feshi yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay süre ile 17/01/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.