Duyurular

İşverenin Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne İlişkin Sürelerin Uzatılması

04.09.2020 tarihli ve 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, iş sözleşmelerinin feshi yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren iki ay süre ile 17/11/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-1.pdf