Yayınlar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18.10.2019 tarih ve 2019/308 sayılı İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, “Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar” konulu ilke kararı, 21.11.2019 tarihi ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bulten_18102019 tarihli Kurul karari