Yayınlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10.04.2020 Tarihli Duyurusu ve Bağlayıcı Şirket Kuralları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10 Nisan 2020 tarihli duyurusu ile yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri arasında yapılacak uluslararası veri aktarımına ilişkin olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları yöntemi getirilmiştir. Bağlayıcı Şirket Kurallarını ele alan duyuruya ilişkin açıklamalarımızı içeren Bültenimiz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_KVKK_Baglayici Sirket Kurallari_