Duyurular

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Finansal Hesap Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri” Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu Özet Bilgilendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, T.C. vatandaşları tarafından, finansal hesap verilerinin yurt dışındaki makamlara aktarılıp aktarılmadığı konusunda T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı ve hesap bilgilerinin bulunduğu bankalara KVKK kapsamında yapılan bilgi talep başvurularına veri sorumlularınca yeterli cevap verilmediğine dair yapılan muhtelif şikayetlere ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayınlamıştır.

Söz konusu şikayetlere ilişkin verilen Kurul kararının özetini de içeren kamuoyu duyurusu hakkında hazırladığımız bilgi notunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.