Duyurular

Konut Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Artış Sınırı

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedeli artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının % 25’in altında kalması halinde, düşük olan değişim oranı kira artış oranı olarak uygulanacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220611-1.htm