Yayınlar

KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, Kanun’un m.10 hükmü uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili bültenimiz ektedir.

Saygılarımızla,

bulten_kvkk-kapsaminda-aydinlatma-yukumlulugunun-yerine-getirilmesi