Duyurular

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında

2019 yılı için uygulanacak, tacirler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş ve 2 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu oran Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilmektedir.

Buna göre, 2019 yılı için ilan edilen temerrüt faizi oranı yıllık % 21,25’tir. Alacağın tahsiline yönelik talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 245 TL olarak belirlenmiştir.