Yayınlar

Menfi Tespit Davasında Hukuki Yarar Konusuna İlişkin Hukuk Genel Kurul Kararı

Hukuk büromuz tarafından ikame edilen menfi tespit davasında Yerel mahkemece verilen:

“(…) ödeme emrinde davacıdan alacak talebinde bulunulmadığı halde Euro cinsi senetler açısından borçsuzluğun tespiti yönündeki iddianın dinlenemeyeceği ve konusuz olduğu gerekçesiyle dava hakkında karar vermeye yer olmadığına ilişkin”

kararın temyizen bozulması talebimize ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.01.2016 tarihli kararını ekte bulabilirsiniz.

KK-Hukuk_Yargitay-HGK_2016-76-K_2014-19-674-E_menfi-tespit-davasi-karari…