Duyurular

Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu

Rekabet Kurumu tarafından 9 Aralık’ta “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlandı. Raporun içeriğinde grafikler ve istatistikler eşliğinde güncel gelişmeler, Türkiye’deki ödeme hizmetlerinde finansal teknolojilerin (fintek) nasıl kullanıldığı, ödeme hizmetlerinde finansal teknoloji kullanımının ve bu alandaki gelişmelerin rekabete olan etkisi ve rekabet hukuku bakımından nasıl bir bakış açısı geliştirilebileceği açıklanmış ve tartışılmıştır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/odeme-hizmetlerindeki-finansal-teknoloji-0d889fa9e658ec11a2190050568595ba