Yayınlar

Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurulması

11.10.2016 tarih ve 29854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği uyarınca Özel İstihdam Büroları aracılığı ile kurulacak geçici iş ilişkisinin usul ve esasları hakkındaki bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

ozel-istihdam-burolari_gecici-is-iliskisi