Yayınlar

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Tarihli ve 31681 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

KKHUKUK_KVKK_VKG Sertifikasyon Teblig_bilgi notu