Yayınlar

Rekabet Hukukunda Düzenlenen Taahhüt Kurumunun, Rekabetin Sınırlanmasından Kaynaklı Tazminat Davaları Yargılamalarında Hukuka Aykırılığın Tespiti Açısından Değerlendirilmesi

Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu ve Av. Duygu Balkan’ın, İstanbul Barosu Dergisi’nin Temmuz – Ağustos 2023 sayısında yayınlanan “Rekabet Hukukunda Düzenlenen Taahhüt Kurumunun, Rekabetin Sınırlanmasından Kaynaklı Tazminat Davaları Yargılamalarında Hukuka Aykırılığın Tespiti Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesine buradan ulaşabilirsiniz.