Yayınlar

Royal Mail Aleyhine Rekabet Ihlali Cezasi

Birleşik Krallık iletişim hizmetleri pazarındaki düzenleyici ve denetleyici otorite olarak faaliyet gösteren Ofcom tarafından, Royal Mail’in (Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren en büyük posta hizmet sağlayıcısı) bildirilmiş olan fiyat değişiklikleriyle rekabeti ihlal ettiği tespit edilmiş ve Royal Mail’in hâkim durumu kötüye kullanma yasağını ihlal etmesi sebebiyle para cezasına hükmedilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_royal-mail-aleyhine-rekabet-ihlali-cezasi