Duyurular

Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı” 16 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır.
Rehber Taslağı, müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik işletmeler tarafından kullanılan sadakat programları yoluyla ilgili kişilerin işlenen kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.05.2022 tarihli ve 2022/514 sayılı kararı kapsamında Rehber Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 16.07.2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma ve/veya e-posta ile sadakat@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilebileceği kamuoyuna duyurulmuştur. Rehber Taslağı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/6f32ec9e-dacd-45b3-80c8-06bd7a7cc8f6.pdf