Yayınlar

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan; banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlendiği Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı ikincil mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlenmesine yönelik düzenlemeler içeren Yönetmelik ile ilgili açıklamalarımızı ekteki bilgi notunda bulabilirsiniz.

Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yonetmelik