Yayınlar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ ve Değerlendirmesi

Uygulamada tartışma yaratabilecek konulara ilişkin değerlendirmelerimizi de içerecek şekilde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Hükümlerini Tablo Halinde Ortaya Koyan Bültenimizi ekte bulabilirsiniz

Saygılarımızla

kkhukuk_bulten_turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-karara-iliskin-teblig