Yayınlar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması

6 Ekim 2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in yerine geçmek üzere, yeni bir Tebliğ hazırlanmış ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)” başlıklı bu yeni Tebliğ’in önceki Tebliğ ile farklarını karşılaştırmalı bir tablo halinde sunduğumuz ve öncelikle dikkate değer olduğu düşünülen değişiklikleri vurguladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

KKHukuk_Turk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda Karara Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasi_KK22112018