Yayınlar

Türk Parasının Değerinin Korunması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

13.09.2018 tarih ve 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”a getirilen değişiklikler uyarınca, belirli sözleşme türlerindeki sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak, halen yürürlükte olan sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin ise Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin hazırladığımız bilgilendirme notumuzu ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bilgilendirme-notu_turk-parasinin-degerinin-korunmasi-hk-cb-karari